Wij faciliteren mantelzorgers

Nederland vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe en het aanbod van traditionele zorg wordt steeds kleiner. Om dit complexe probleem het hoofd te kunnen bieden, zijn slimme oplossingen nodig die ervoor zorgen dat ouderen onder eigen regie langer veilig, comfortabel en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een van die oplossingen is BrabantConnect, een digitaal platform dat ook voor u als mantelzorger van grote waarde is.