BrabantConnect pakt door

De subsidieregeling van het project ‘Slimme Zorg' is voorbij. BrabantConnect is één van de projecten van het project ‘Slimme Zorg' en is een beveiligd digitaal platform waarmee gebruikers eenvoudig kunnen communiceren via beeldbellen met familie en vrienden, organisaties, instellingen, mantelzorgers en winkels.  Ondanks dat de subsidie stopt, gaat BrabantConnect door. In dit interview met Igor Heinen leest u meer over de voortgang en de unieke aanpak van BrabantConnect.

Afhankelijk van de wensen en behoeften kunnen gebruikers met BrabantConnect comfort-, gemaks- en zorgdiensten afnemen, zowel op afstand als ter plaatse.

BrabantConnect is organisatorisch en technische helemaal klaar, om zelfstandig door te gaan. BrabantConnect kan nu allerlei organisaties, dienstverleners en gebruikers adequaat ten dienst staan. Alle diensten en organisaties zijn er op gericht dat ouderen en mensen met een beperking of chronisch zieken langer zelfstandig thuis in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een aantal diensten en organisaties is aangesloten op BrabantConnect en het aanbod blijft groeien. Accountmanager Igor Heinen benadrukt: "voor een goede voortgang van BrabantConnect is het van belang dat hele dorpen en wijken worden aangesloten en dat intensief wordt samengewerkt met de locale organisaties".

BabantConnect kiest dan ook bewust voor de aanpak van deelgebieden. Dit houdt in dat dorpen, wijken of buurten als geheel worden aangesloten. Dit wordt gedaan om voor de gebruiker een vertouwde omgeving te creëren, de digitale omgeving sluit aan op zijn of haar feitelijke leefomgeving. Sociale inbedding en participatie kunnen hierdoor blijven bestaan. Zowel voor de organisaties als voor de gebruikers heeft dit positieve effecten. Organisaties kunnen efficiënt diensten leveren en zorgen voor persoonlijk contact met de (potentiële) klanten. De gebruiker kan zelf bepalen welke diensten en informatie hij wenst te gebruiken. Igor Heinen ligt toe: "Dit speelt in op de behoefte en de vraag van de gebruiker. De gebruikers weten hierdoor wat er te doen is in het dorp of in de wijk en kunnen in eigen regie gebruik maken van vertrouwde diensten. Dit kunnen diensten zijn van wooncorporaties (beeldbellen met de huismeester), maar ook diensten op het gebied van welzijn en zorg. Maar ook de plaatselijke middenstand zoals kappers, pedicures en klusbedrijven zijn te benaderen via BrabantConnect. Daarnaast is de medewerking van vrijwilligers erg belangrijk. Zij helpen de mensen thuis bij het gebruik van het systeem of zij zetten leuke berichten uit de buurt op het digitale platform".

BrabantConnect is momenteel in 4 deelgebieden actief namelijk: Breda-Noord, Drimmelen, Etten-Leur en Achtmaal (Zundert). Voor deze deelgebieden komen geleidelijk aan steeds meer diensten en organisaties beschikbaar op BrabantConnect. In de loop van 2012 schaalt BrabantConnect geleidelijk op over Midden- en West Brabant.

Mocht u interesse hebben, neem dan vrijblijvend contact op met BrabantConnect:

info@brabantconnect.nl

0168 - 33 18 50