Spin-off Event Slimme Zorg: Surplus en Careyn slaan de handen ineen

In 2008 startte de provincie het project Slimme Zorg met als doel de invoering van ICT in de thuissituatie te versnellen, zodat mensen langer en met meer gemak en comfort thuis kunnen blijven wonen. Sinds die tijd is samen met verschillende instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven veel ervaring opgedaan en resultaat geboekt.

Er zijn 16 Slimme Zorgprojecten ontwikkeld, waaronder BrabantConnect. BrabantConnect voorziet ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken van digitale diensten, waarmee bijvoorbeeld de verpleegkundige vanuit de zorgcentrale direct ziet hoe de cliënt eraan toe is.

Tijdens de sessie; ‘Leerpunten Slimme Zorg & hoe in de praktijk te brengen', gegeven door de heer Ton van Overbeek (bestuurder van de zorgorganisatie Careyn) en de heer Anton van Mansum (Bestuurder van Surplus), werd benadrukt dat doelstellingen van de Slimme Zorgprojecten helder zijn, maar dat de uitwerking in de praktijk moeilijk te evenaren is. Er zijn diverse platformen die draaien op verschillende technieken, waardoor openheid van platformen wordt bemoeilijkt, zowel voor dienstverlener als voor de eindgebruiker (klant). En juist voor de klant is deze openheid erg belangrijk. Daarnaast moet er keuzevrijheid zijn. Dit kan enkel bereikt worden zonder concurrentie ten aanzien van de ontwikkeling van het platform en door concurrentie tussen de diensterleners op het platform. Daarom blijft de Provincie Noord-Brabant stimuleren dat de aanwezigen organisaties moet blijven samenwerken.

Beide bestuurders hebben kenbaar gemaakt dat ze gezamenlijk deze kar willen trekken. Tijdens de sessie nodigende ze de aanwezigen organisaties uit (waaronder Provincie, gemeenten, wooncorporaties en collega (welzijn-) zorgorganisaties) aan te sluiten bij dit initiatief met al doel gezamenlijk verder op te trekken.