NSWAC; digitale middelen van belang in zorgorganisaties.

Digitale middelen, zoals BrabantConnect, worden niet alleen ingezet in deelgebieden, ook individuele zorgpartijen kunnen zich aansluiten op een digitaal netwerk. In dit interview met Sandy Waas, Hoofd Ambulante dienstverlening NSWAC, leest u waarom het gebruik van digitale middelen van belang is in zorgorganisaties.

NSWAC is een zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De huidige maatschappij heeft de behoefte om actief te zijn op digitale netwerken, zo ook de cliënten van NSWAC.

De huidige zorg in Nederland is er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Digitale middelen kunnen dit ondersteunen, één van de redenen waarom NSWAC zich heeft aangesloten bij een digitaal netwerk.

Momenteel is NSWAC aangesloten op een pilot project van BrabantConnect Bergen op Zoom, dit wil zeggen dat het project als proef is opgezet. Er zijn een aantal cliënten van ambulante hulpverlening aangesloten op het systeem. Samen met de begeleider leren ze stapsgewijs hoe het systeem werkt en kunnen ze vervolgens beeldbellen met NSWAC of met hun eigen sociale netwerk.

Sandy Waas benadrukt de voordelen van het digitale systeem; eenvoudig en snel contact met de cliënt, een gemakkelijk systeem om informatie aan te bieden en uitbreiding van het sociale netwerk van de cliënten. Tevens kun je door gebruik te maken van de agendafunctie overzicht en structuur creëren in het leven van een cliënt.

NSWAC wil het pilot project ook graag uitbreiden naar woonlocaties. "Het zorgt voor een toegevoegde waarde in het leven van de cliënt en dat is van belang, en daarnaast kun je er als zorgorganisatie ook je voordeel mee doen", aldus Sandy Waas.

Nog niet iedereen is te spreken over de inzet van digitale middelen in de zorg. Digitale middelen moeten dan ook gezien worden als een toegevoegde waarde om het leven te ondersteunen, niet als een doel op zich.

Sandy Waas denkt dat het gebruik van digitale middelen het leven op diverse vlakken erg goed ondersteund en is dan ook van mening dat dit een belangrijke rol gaat spelen in de zorg van nu en later. Het past in de leefwereld van nu en sluit aan op de behoeften van deze tijd.