Subsidie voor BrabantConnect

Om de zorg in Brabant ook in de toekomst toegankelijk, menselijk en betaalbaar te houden, zijn slimme oplossingen nodig. De provincie ziet ICT in de zorg bij mensen thuis als één van de kansrijke oplossingen. Hierdoor kunnen met name ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de samenleving. Brabant heeft veel kennis op dit gebied en er zijn diverse succesvolle experimenten. In het project Slimme Zorg brengt de provincie partijen bij elkaar en stimuleert onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Doel is de toepassing van ICT in de zorg te versnellen en te verbreden. BrabantConnect is een van de projecten die vanuit deze subsidieregeling geld ontving.